• Categories
  • Search
  • Manufacturer - PANZER

Po wielu latach praktyki z rowerami górskimi i prób w innych sportach rowerowych, doszliśmy do wniosku, że najbardziej kompletną i pełną wyzwań dyscypliną rowerową jest enduro. Po wielu godzinach praktyk, szkoleń i wyścigów, stwierdziliśmy, że musimy stworzyć system, który wykluczy największy, często pojawiający się problem, przebicia opon! Po próbach w takich miejscach jak Morzine (Francja) i Málaga (Hiszpania), przeprowadziliśmy kilka testów z materiałami, co w końcu doprowadziło nas do stworzenia nowej formuły, gdzie parametry takie jak ciężar, absorpcja płynu i odporność w każdych możliwych warunkach bardzo dobrze się sprawdziły. To wszystko doprowadziło nas bezpośrednio do stworzenia PANZER.