• Categories
  • Search
  • Manufacturer - OPTIBELT

Grupa Arntz Optibelt należy do grona czołowych światowych producentów pasków napędowych o wysokiej wydajności.

Produkty Optibelt są stosowane wszędzie tam, gdzie ważna jest trwałość i bezkompromisowa jakość: w budowie maszyn, branży motoryzacyjnej, sektorze techniki rolniczej oraz w przemyśle sprzętu AGD.

Rodzinne przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 2300 pracowników na całym świecie. Z siedziby w Höxter (Nadrenia Północna-Westfalia) grupa Arntz Optibelt koordynuje prace osiem zakładów produkcyjnych w sześciu krajach. Wszystkich nas obowiązuje wspólny kodeks: osiem lokalizacji, sześć krajów - ta sama jakość!

Wysoki standard produkcji nie jest dziełem przypadku: Właściciele grupy Arntz Optibelt  myślą wielopokoleniowo, a nie w perspektywie kwartalnej czy rocznej. Innowacje – jak najbardziej. Eksperymenty kosztem wartości – wykluczone. Postępując zgodnie z tą filozofią, Optibelt  wypracowało silną markę i pozycję na rynku światowym. Każdego dnia właściciele i pracownicy przedsiębiorstwa angażują się na różnych polach, aby utrzymać dotychczasowy sukces Optibelt.

The Arntz Optibelt Group is a leading global manufacturer of high-performance belt drives.

Optibelt products are used where durability and quality are required without making any compromises: in machine engineering, in the automotive branch, in the agricultural engineering sector and the household appliance industry.

The family-owned company has some 2300 employees worldwide. From its headquarters in Höxter (North Rhine-Westphalia), the Arntz Optibelt Group runs eight production sites in six countries. They are all committed to a common governance principle: eight sites, six countries – one quality!

High-quality craftsmanship is not a matter of chance: The owner families of the Arntz Optibelt Group think in terms of generations, not in quarterly or yearly periods of time. We say yes to innovation, but no to experiments at the expense of quality. With this philosophy, Optibelt has secured its place as a strong brand on the global market. Owners and employees see to it that it stays this way, every day: with hearts, hands and minds.