Przegląd najważniejszych cech

• Duża szybkość - typowo jedna minuta na każdy etap badania
• Uproszczony i szybki montaż wtryskiwacza
• Wysokie natężenie przepływu pozwalające uzyskać optymalne wartości wysokiego i niskiego ciśnienia
• Opatentowane zarządzanie energią w układzie zamkniętej pętli
• Zaawansowane monitorowanie temperatury
• Szybki montaż i obsługa
• Dostępny wózek zapewniający mobilność w warsztacie
• Nagradzana platforma pomiarowa
• Dostępny zestaw rozbudowy do wysokiego ciśnienia

Wyjątkowa elastyczność obsługi

W przypadku konstrukcji urządzenia pomiarowego Sabre kluczowe znaczenie mają wyjątkowe możliwości dostosowania przez użytkownika warunków i parametrów badania. Oznacza to, że urządzenie pomiarowe Sabre mogą obsługiwać technicy na różnym poziomie przeszkolenia. Pozwala ono uzyskiwać wszechstronne i dokładne wyniki badań w trybach podstawowych, ale również umożliwia wprowadzanie bardziej zaawansowanych ustawień przez odpowiednio przygotowanych techników. Urządzenie pomiarowe Sabre cechuje elastyczność umożliwiająca ewoluowanie urządzenia w miarę rozwoju usług świadczonych w warsztacie. Dzięki możliwości rozbudowy wielu funkcji można zabezpieczyć przyszłe zwroty z inwestycji w rozwój warsztatu. Niezależnie od potrzeb, urządzenie Sabre Cri Master zapewnia najwyższe standardy zdolności badania wtryskiwaczy Common Rail. Dotyczy to zarówno szybkiego i dokładnego testowania działania wtryskiwaczy, jak i precyzyjnej oceny parametrów roboczych wtryskiwacza na potrzeby przeprowadzenia czynności serwisowych

Dodatkowe etapy badań

Nowe  oprogramowanie  urządzenia  Sabre  CRi  Master  wyposażone  jest w dodatkowe funkcje pomiarowe. Ciśnienie otwarcia dyszy (ang. Nozzle Opening Pressure, NOP) - funkcja polegająca na sprawdzeniu  prawidłowego  działania  mechanicznego  dyszy,  która  powinna  otworzyć  się  przy  wymaganym  ciśnieniu  w  celu  uzyskania  odpowiedniej  atomizacji  paliwa.    Minimalny  impuls  sterujący  (ang.  Minimum  Drive  Pulse,  MDP)  -  badanie  dynamiczne  charakterystyki  wtryskiwacza pozwalające uzyskać nie tylko informację o minimalnym impulsie  sterującym  (MDP),  ale  również  wyznaczyć  profil  krzywej  charakterystyki wtryskiwacza dzięki nowym funkcjom graficznym wbudowanym w oprogramowanie Magmahsharp. Opracowano również specjalny tryb badania do nowego wbudowanego czujnika ciśnienia w  najnowszej  technologii  wtryskiwaczy  Denso,  i-ART,  z  pomiarem  wahań  ciśnienia  i  temperatury,  w  celu  zapewnienia  odpowiedniej  dokładności  pomiaru.  Dzięki  tym  zaawansowanym  funkcją  warsztat  może zaoferować szeroki wybór usług dla swoich klientów.

Kodowanie wtryskiwaczy


Wszechstronny  proces  projektowania  urządzenia  Sabre  CRi  Master  pozwolił  wdrożyć  zweryfikowane  kody  wtryskiwaczy  producentów  takich,  jak  Bosch,  Continental  i  Denso.  Dzięki  temu  w  urządzeniu  pomiarowym  Sabre  uzyskano  niezawodność  pomiarów  oraz  godną  zaufania dokładność parametrów kodowania wtryskiwaczy wszystkich producentów, wszystko to w jednym urządzeniu.

Bardziej elastyczne licencje


Urządzenia  pomiarowe  Sabre  CRi  w  wersji  Master  i  Expert  są  teraz  jeszcze  bardziej  elastyczne.  Warsztat  może  teraz  odblokowywać  funkcje,  etapy  badania  lub  kodowanie  wtedy,  gdy  tego  potrzebuje,  nie  musząc  płacić  za  funkcje,  których  nie  używa;  całe  zarządzanie  odbywa się za pomocą oprogramowania MagmahSharp. Pakiety kredytowe zapewniają użytkownikom możliwość odblokowania funkcji stosownie do potrzeb i zapewnienia płynności działania warsztatu.

Zaawansowane monitorowanie temperatury

Urządzenie  pomiarowe  Sabre  jest  gotowe  do  badania  wtryskiwacza  od momentu włączenia. Nie jest potrzebny żaden okres rozgrzewania. Dzięki funkcji zaawansowanego monitorowania temperatury urządzenie automatycznie koryguje wyniki pomiaru kompensując wahania temperatury, np. w przypadku rozpoczęcia badania zimnego wtryskiwacza. Pozwala to uzyskać wyjątkową dokładność pomiaru w dowolnej  temperaturze  otoczenia.  Do  regulowania  i  stabilizowania  temperatury w urządzeniu Sabre zastosowano trzy wymienniki ciepła typu powietrze-olej. Uzyskano w ten sposób najwyższą efektywność chłodzenia pozwalającą przeprowadzać długotrwała badania  wtryskiwaczy  bez  ryzyka  ich  przegrzania  oraz  zapewniającą  powtarzalność wyników badań między testami i między urządzeniami.

Możliwość rozbudowy do wyższego ciśnienia


Urządzenie Sabre CRi Master można rozbudować na miejscu do wersji Sabre Cri Expert przy pomocy odpowiedniego zestawu. Zestaw do rozbudowy pozwala w bezpieczny sposób zainwestować w urządzenie Sabre Master, mając świadomość możliwości rozbudowy w razie potrzeby. Dzięki temu możliwe będzie testowanie najnowszych generacji wtryskiwaczy Common Rail cechujących się wysokim natężeniem przepływu i wysokim ciśnieniem, do 2700 bar.


Opatentowane zarządzanie energią

Unikalna, opatentowana technologia zamkniętej pętli zastosowana w urządzeniu Sabre monitoruje poziom zużycia energii przez wbudowaną pompę z częstotliwością 10 razy na sekundę. W ten sposób zapewniona jest stabilność pracy urządzenia oraz dostępność pełnej mocy pompy w celu uzyskania maksymalnego natężenia przepływu przy wysokim ciśnieniu w szynie paliwowej. Oprócz zrównoważenia poboru energii uzyskano w ten sposób możliwość zasilania urządzenia Sabre ze zwykłej instalacji elektrycznej, co upraszcza i przyspiesza montaż oraz eksploatację urządzenia w warsztacie.

Pomiar czasu reakcji w pełnym cyklu (ang. Full Event Response Time, FERT)

Inaczej  niż  w  przypadku  pozostałych  metod  pomiaru  czasu  reakcji  wtryskiwacza, które mierzą jedynie sygnały elektryczne w celu zbadania czasu  zadziałania  zaworu  elektromagnetycznego,  urządzenie  firmy  Hartridge mierzy pełny czas trwania cyklu pracy wtryskiwacza. Funkcja pomiarowa FERT obejmuje wszystkie elementy wbudowane wtryskiwacza pozwalając uzyskać pełny obraz czasu reakcji, od momentu wyzwolenia elektrycznego, aż do fizycznego wtrysku.


Biblioteka procedur pomiarowych

Procedury pomiarowe firmy Hartridge opracowywane są w oparciu  o  własne,  unikalne  dziedzictwo  producenta  oryginalnego  wyposażenia w celu zapewnienia najwyższego poziomu dokładności.  Firma  Hartridge  opracowała  bogatą  bibliotekę  pełnych  procedur pomiarowych obejmujących zarówno wtryskiwacze elektromagnetyczne, jak i piezoelektryczne. Dzięki bardziej
elastycznym zasadom licencjonowania warsztat może odblokowywać dostęp do potrzebnych procedur pomiarowych. W ramach wsparcia technicznego  świadczonego  dla  urządzenia  Sabre  firma  Hartridge  stale opracowuje i udostępnia nowe procedury pomiarowe.

Intuicyjny ekran dotykowy

Ekran  dotykowy  w  idealny  sposób  łączy  w  sobie  łatwość  obsługi  z  prostotą konstrukcji. Zapewniamy regularne aktualizacje naszego stworzonego  na  indywidualne  zamówienie  oprogramowania  oraz  ikon interfejsu MagmahSharp uruchamianego w systemie operacyjnym Windows 10. W najnowszej wersji udało się jeszcze bardziej uprościć obsługę:• Prostszy wybór metody pomiaru• Ilustracje wskazujące oprzyrządowanie do wybrania• Nowy układ ekranu z parametrami pomiaru dla każdego etapu• Nowy tryb wychodzenia z pomiaru w razie niepowodzenia konkretnego etapu.

Wymagania montażowe


Niezbędne jest wykonanie dwóch połączeń z typową instalacją elektryczną:
• Sieci energetyczne: 1 przyłącze  200-240 Vac (10 A) oraz 1 jedno przyłącze 200-240 Vac (16A)
• Sieci energetyczne: 1 przyłącze 100-120 VAC (10 A) i 1 przyłącze 200-240 VAC (16 A)*
*przy użyciu transformatora podwyższającego napięcie.
Masa  urządzenia:  160  kg  z  płynem  kalibracyjnym  oraz  145  kg  bez  płynu. Należy stosować płyn kalibracyjny ISO4113. Wymiary 610 mm (szerokość), 610 mm (głębokość), 1100 mm (wysokość)


Dane techniczne


• Ciśnienie szyny paliwowej:    1-1800 bar
• Szybkość wtryskiwania:     120-3000 imp
• Szerokość impulsu:     0-4000 μS
• Opóźnienie czasowe:     0-600 sekund
• Pojemność zbiornika:     10 litrów
• Filtr zbiornika:     2 μm
• Filtr jednostki dozującej:    60 μm
• Filtr przelewu:      60 μm
• Natężenie przepływu przy wysokim ciśnieniu: 600-250 cc/min
• Chłodzenie cieczą:   Wymienniki ciepła         typu powietrze-olej


Pomiar wtryskiwaczy


• Rezystancja cewki:     0-200 Ω
• Indukcyjność (wyłącznie wtryskiwacze magnetoelektryczne):   0-20 mH
• Pojemność (wtryskiwacze piezoelektryczne)   0-12 μF
• Pomiary czasu reakcji:     0-999 μS
• Pomiary natężenia przepływu przelewu:  0-290 mL/min
• Pomiary objętości wtrysku:    0-400 mm3/str
• Temperatura przelewu:    0-180oc