Zestaw podstawowy CR HB378 jest zaprojektowany, aby zwiększyć możliwości stołu probierczego AVM2-PC dostarczając platformy do testowania wszystkich pomp i systemów CR. Obejmuje to także zastosowania Bosch, Delphi, Denso i Siemens. Ważnym elementem tego zestawu jest zamykana osłona bezpieczeństwa, który jest zaprojektowana jako integralna część stołu probierczego i nie powinna być usuwana za każdym razem podczas testowania różnych typów pomp CR. 

Główne cechy

 • - Używa cyfrowego stołu probierczego AVM2-PC jako napędu, interfejsu użytkownika i urządzenia pomiarowego.
 • - Zamykana osłona bezpieczeństwa do 2000 barów z zaworem ciśnieniowym.
 • - Uniwersalny zawór kontroli ciśnienia, który pozwala na testy przepływu w pompie przez jednostkę pomiarową AVM2-PC.
 • - Zaktualizowany test filtracji oleju.

 Zalety

 • - Dostarcza podstawowych środków bezpieczeństwa oraz wyposażenie testowe, które umożliwia testowanie pomp i systemów CR.
 • HB378 może być używane z takimi systemami CR jak Bosch, Delphi, Denso i Siemens.

Bezpieczeństwo operatora Systemy CR działają ciągle pod wysokim ciśnieniem, stwarzając znacznie wyższe zagrożenie obrażeniami niż zwykłe tradycyjne FIE. Przy pracy z systemami CR należy podjąć odpowiednie środki zabezpieczające.

HB378 Hartridge™ wszystko to gwarantuje dodatkowo ogranicza ryzyko poprzez zamknięcie wszystkich komponentów wysokociśnieniowych za osłoną oraz działa według podanych poniżej zasad bezpieczeństwa:

 a) Napędu pompy nie można włączyć, kiedy otwarta jest osłona.

b) Kiedy osłona jest otwarta, a napęd pompy zatrzymany, otwiera się zawór ciśnieniowy (uwalniając natychmiast wysokie ciśnienie).

 Specyfikacja 

 • - Zespół w pełni zamykanej osłony (wraz ze spustowym zaworem ciśnieniowym).
 • - Zabezpieczony interfejs PCB wraz z okablowaniem.
 • - Zespół 2-mikronowego, rzędowego testowego filtra oleju.
 • - Zawór kontroli ciśnienia.
 • - Przewód osłony przełącznika.
 • - Rurki wysokiego ciśnienia (z pompy do zaworu spustowego i z zaworu spustowego do zaworu kontrolnego) .
 • - Przewód podający.
Widok obrazu 

screenshot

Rysunek 1 Stanowisko testowe AVM2-PC,

widok obrazu kontroli systemu CR.

 

Dodatkowe akcesoria

 Aby mieć możliwość testowania wtryskiwaczy CR są wymagane dodatkowe zestawy plus powiązane zespoły adaptorów, aby zabezpieczyć sterowanie elektryczne i potrzebne dodatki mechaniczne. 

 • HK900 System testowy wtryskiwaczy różnych producentów Common Rail i mocowania.
 • HF1130 System testowy pomp Common Rail różnych producentów. 

Wózek Hartridge™ HM1050 jest przeznaczony do przechowywania zestawu HB378.

                                   

          Rysunek 2 HK900                                              Rysunek 3 HF1130

 

                                        

 Rysunek 4 Wózek HM1050                  Rysunek 5 Typowy zestaw mocujący pompę CR 

Uniwersalny zestaw podstawowy CR HB378 do AVM2-PC. 

Dane do wysyłki

Ciężar brutto 

97kg 

Ciężar netto

74kg

Rozmiary skrzyni 121 x 101 x 71cm